Louis Dresbøll
Psykologisk Konsultation
LOUIS FOLKE DRESBØLL,
Cand. Psych., udd. klinisk børne- og ungepsykolog fra Århus Universitet og Børnepsykiatrisk Hospital Risskov 1981. Herefter arbejdet på børn- og ungeområdet i Fyns Amt indtil 1992. Bl.a. været pædagogisk-psykologisk konsulent i 7 år for Fyns Amt i kommuner i tvangsfjernelsessager. Herefter selvstændig klinisk psykolog på børn- og ungeområdet fortrinsvis i forhold til kommuner, amter, Statsforvaltning og retsinstanser.

Udarbejder mange psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne/forældre i vanskelige socialforvaltningssager. Har i de seneste 10 år især koncentreret mig om supervision og behandlingsplanlægning i plejefamilier, opholds- og behandlingssteder, behandlingsinstitutioner, heldagsskoler og kommunale socialrådgivergrupper.
Louis Dresbøll, Cand. Psych. · Bøgevangen 26 · 5462 Morud · T: 65964145 · M: 26184149 · dresboell@morudnet.dk